נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

וודאי, אם ישנו אוייב, מתנהלת נגדו מלחמה. המושג "אוייב מעמדי" הוא שהוליד את המושג "מלחמת מעמדות". אנו דוחים את הראשון; ממלא, הננו דוחים את השני. ישנם מעמדות בחברה שלנו. יהיו מעמדות בכל חברה אחרת. החלום על חברה בלי מעמדות, חברה אל-מעמדית או חד-מעמדית, חלו שווא הוא. מיקסם תעתועים. גם בארץ של ה"סותיאליזם המתגשם" ישנם מעמדות, או הוקמו מעמדות חדשים. ואילו הבדלים ביניהם, אילו הבדלים קיימים שם, בתנאי דיור, באספקת מזון, בלבוש, בתנאי נסיעה, בין מעמד הביורוקרטיה השלטת לבין המון הנשלטים, לבין מעמד הפועלים?