נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

השקפתנו זו מניעתנו לדחות גם את המושג "אוייב מעמדי", המושג המרכסיסטי, המאיים על האחדות היסודית והעליונה של אומה מוקפת אוייבים.