נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

במישטר של מעסיקים רבים אין צדק מלא; הוא טעון תקון מתמיד. לא יהיה בו צדק, כל עוד לא יובטחו לכל איש ואשה, לכל ילד וזקן תנאי קיום הוגנים. אך יש לדחות ללא סייג, מישטר חברתי-כלכלי, בו השובע, אף אם הוג או יושג אימתי, הוא תוצאה, או בן לוויה של העבדות.