נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

אין צדק מוחלט במישטר, אפילו הוא מן המתוקנים, בו ישנם מעסיקים רבים. אבל יש אי צדק מוחלט במישטר בו השליט היחיד היה למפרנס האחד, אי הצדק מתבטא בכך, שבמישטר כזה אין חרות, וצדק בלי חרות הם תרתי דתסתרי. וודאי, אנשים רעבים ללחם, ילדים שאין נעלים לרגליהם, צעירים שלא ניתנה להם האפשרות להשיג השכלה יסודית, אזרחים שאינם יכולים למצוא מרפא למחלתם, או אפילו איש אחד כזה – הם חרפה לחברה. כך לימדנו מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי. אבל עבד, אפילו שבע, הנו סמל השפלות של החברה. והעבדים במישטר ההוא, עליו דיבר, מתוך התלוצצות מרה, ראדק, אפילו אינם שבעים.