נאסריזם וקאסמיזם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אדר ב' התשי"ט, 27 במרץ 1959
מתוך:
עמוד 1

ומשיקומו יחסים אלה באחד הימים, אשר איש אינו יכול לקבוע אותו, כלום נוותר על התרבות, אותה ירשנו מאבותינו, או על הציביליזציה, אותה נטענו בקצה המדבר, כדי להשתלב בציביליזציה – יש גם כזו – של המדבר? אין בשאלה זו שמץ של התנשאות. העמים בסביבתנו, הקרובה והרחוקה, באסיה ובאפריקה, רוצים או צריכים, לעלות, לא לרדת. ואם אנו רוצים למלא תפקיד בעליתם, אסור לנו לרדת.