נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
OP-192

במערכה להדברת הטירור הערבי יש לפעול בשלושה מישורים: מדיני, צבאי ותחבולתי. כפי שצפינו, אין לסמוך על אמנה בין-לאומית. עצרת האו"ם, למעשה סמכה ידיה, אמצה ידיהם של אנשי הרצח הערביים. אבל יש לפעול להסכמים דו-צדדים, בין ישראל לבין מדינות, למען שיתוף פעולה לביטול הנגע הזה; אין להניח לארגוני המרצחים להתארגן מחדש, למען יוכלו לתכנן מזימותיהם, ושלישית – במסגרת מערכת הבטחון הממלכתית, יש להקים יחידה מיוחדת, ובה גם מטובי המוחות והכוחות, מתוך ארגוני המחתרת ושירותי הבטחון לשעבר, האמונים על פי נסיונם הממושך, על סוג בלתי שגרתי זה של לחימה. בדרך משולשת זו, בזמן סביר, נשים קץ לטירור הדמים הערבי ונשחרר לא רק את עצמנו אלא את כל בני העם היהודי, באשר הם שם מן המחלה הנוראה ביותר לעמנו, בתקופה זו: פחד