נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
OP-192

הטירור הערבי. יש לי הכבוד להימנות על חברי המחתרת העברית, וללא שום היסוס הריני משתמש במושג הזה "טירור דמים ערבי". אנחנו לא עסקנו בהטלת אימה. אנחנו קמנו לשחרר עם, לא להשמיד עם. אנחנו נלחמנו נגד שלטון נכרי, למען חרות, לא כנגד העם המקומי, הבעלים החוקיים של ארץ . אנחנו עשינו לעתים, מתוך סיכון נפש חילינו, כדי למנוע אבידות בקרב האוכלוסיה האזרחית, היהודית והערבית והבריטית, ללא הבדל. המה אנשי טירור. איש, אשה וילד, זו מטרתם. כונתם להטיל אימה.