נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
OP-192

הפליטים הערביים. מאז קמה מדינת ישראל, בחלקה של ארץ-ישראל, אנחנו האמנו כי תבוא השעה והארץ תאוחד מחדש. משום כך, עוד בשנות ה-50 אמרנו, כי כאשר תאוחד ארץ-ישראל, אנחנו נדאג לפתרון בעית הפליטים הערביים, בתחום שיפוטנו. ואת אשר אמנו לפני עשרים שנה, אנו מציעים לקיים בימים אלה. הפתרון לפליטים הערביים הנמצאים בארצות ערב הוא בידי ארצות ערב, ועליהם לישב אותם. אנחנו נדאג לפתרון אנושי חיובי לבעית הפליטים הערביים, הנמצאים בתחום שיפוטנו על ידי מתן מגורים אנושיים להם ועבודה קבועה, למען ביטול מצב הפליטות שלהם.