נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
OP-192

מאז באנו אל דגלו של הרצל ו ז'בוטינסקי, אנו מאמינים במתן כבוד ללא סייג למקומות הקדושים לבני דתות אחרות, וענין מוסרי גדול זה, אנו מבקשים שיווי זכויות ליהודים. המקומות הקדושים של כל הדתות ב ארץ-ישראל עומדים בפארם, גלויים לעיני כל, בהדרם, ביופים. מדוע המקום המקודש לעמנו הוא מתחת למערה, לאפר לעפר? אנו קוראים לחשוף את הכותלהמערבי לאורכו, מדרום לצפון, כדי 480 המטרים שלו, למען יבואו בני הדור הצעיר ויראו: זאת היתה תפארת אבותיכם מקדם, ואתם תחדשוה.