נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב טבת התשל"ג, 17 בדצמבר 1972
מתוך:
OP-192

על משקל זה יכולים אנו לומר, מתוך הכרת האמת, כל ישראל יש לו חלק בתקומת ישראל. וכל הלוחמים להם יקר וכבוד לעדי עד, אולם עובדה היסטורית היא כי בלעדי זאב ז'בוטינסקי תורותו ומעיו, בלעדי תנועתו ופעולותיה לא היתה קמה בימינו מדינת היהודים