נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

מלחמתנו לא היתה מלחמת קיום בלבד, אלא גם מלחמת שחרור, אין מן הצורך, דומני, להסביר לכם זאת באריכות, ידידינו בן הכט וארתור שיק כבר הסבירו לכם זאת בדברים פשוטים ומפורשים. כשנשאלו מה דעתם על פיצוץ המלך דוד, היתה תשובתם: "מה עסקם של קצינים בריטיים לשבת בירושלים"? אין לבריטים על זכות לשלוט בארץ-ישראל. משטר הכיבוש בא"י היה דבר שאינו במקומו. מעולם לא הכרנו בו, ולעולם לא נראהו כ"משטר ליגלי". לחמנו למען החירות, ונוסיף ללחום למענה.