נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

הפילוסופיה שלנו פשוטה היא: האדם לא נברא להרוג את רעהו או לשעבדו, האדם נברא לחיות חיי אחוה עם רעהו, ולצעוד יחד עמו לקראת חיים טובים ונעלים יותר. אך מן הצד השני, האדם לא נברא למען יהרגוהו או ישעבדוהו אחרים, אנו, היהודים, בימי שבעים דור היינו קרבנות ומטרה לחצים- - -טרף לרוצחים - - עד שהגענו אל הטבח שהוא השואה הגדולה ביותר בתולדות עמנו. כל טבח הריהו רע ונתעב. אולם אין לך דבר נתעב ובלתי-צודק מטבח חד צדדי, מאותו הטבח החד צדדי שהחלטנו לשים קץ לו.