נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

וגם אנו ראויים שינתן לנו סיכוי להפוך את המדבר לגן פורח בשבילנו באותה ארץ ישראל, בארץ ישראל משני עברי הירדן.שם יהיה באמת מקום בשביל שבי-מולדת עברים, בצד האוכלוסיה הערבית המקומית; כי בא''י כזו יש מקום ל"רשות עמק הירדן", לכח חשמלי, ולראשית כל – לשלום.