נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

אנו, אנשי תנועת החרות, ברצוננו להצהיר כאן דברים ברורים: מולדתנו היא יחידה בפני עצמה, ואין לך חוק בינלאומי שיוכל להצדיק את נוכחות של גדודי פולשים בארץ שאינה ארצם. ממש כמו שאין שום הצדקה לגזול מעם את קנינו הנצחי, ממש כמו אין שום הצדקה לקיומה של מדינה שאוכלוסיתה מונה שלוש מאות אלף נוודים או נוודים למחצה, על פני שטח הגדול פי 15 משטחה של הארץ שניתנה לעם ישראל המונה מיליונים.