נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

אנו לוחמים למען חרות האדם והאזרח; אנו לוחמים למען הפרדה גמורה בין ענפי הממשל, המחוקק, המוציא לפועל, והמשפט; אנו נעמוד על המשמר של זכויותיהם האזרחיות של אזרחינו, של חופש הדבור והמחשבה, של חופש ההתאגדות ושל חופש האופוזיציה. כי עובדה בלתי מוטלת בספק היא: במקום שאין אופוזיציה, אין קיום לחופש. אנו טוענים לשיטה דמוקרטיה ישירה. בארצנו... אנו נשתדל להכניס לתוך החוקה של מדינת ישראל את העקרון של משאל העם; ובאורח זה נאפשר לכל אזרח להחליט החלטות בשאלות החיוניות שאומתנו תעמוד לפניהם בעתיד.