נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

ברצוננו להמשיך בחלוציות, חברינו נמצאים בכל החזיתות. יחידות המרוכבות מחיילי אצ"ל לשעבר, הצטיינו בקרבות בנגב ובגליל. אולם עינינו נשואות בקוצר-רוח לקראת היום, בו יחדל שאון המלחמה בארצנו, ואת כל מצרנו נוכל להקדיש לפיתוח קונסטרוקטיבי. חבירנו, שנתחנכו ברוח של הקרבה עצמית למען עמם, יאחזו אז במחרשה ויעבדו את אדמת אצרנו, אשר בדמם החישו את שחרורה. ברצוננו ליצור בשבילם בסיס כלכלי בריא גם כשהם משרתים את עמם, ולא נהסס לפנות אל כל בעלי הרצון הטוב למען יעזרו לנו להשיג מטרה נעלה זו ומובטחני שבעלי הרצון הטוב ייענו לקריאתנו.