נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

בשאלות הסוציאליות והכלכליות ינחנו אותו חזון הצדק שהיה לנו עמוד-אור במעמקי המחתרת. בראש וראשונה נחתור לקראת ביטול העוני והניוון. נתנגד לכל צורה של טרסטים ומונופלים. בין אם הם ברשותם של יחידים או של קבוצות וסיעות. כי כל מונופול, תהא צורתו מה שתהא, מדכא את האדם הפשוט. נשתדל לעודד השקעה של הון פרודוקטיבי למפעלים חדשים, כדי שתהא ארצנו בעלת משק בריא ותוכל לקלוט מאות אלפי שבי מולדת.