נאומו של מנחם בגין ב-29 בנובמבר, באסיפת המונים בניו יורק.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א כסלו התש"ט, 13 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2-3

אנו לוחמים למען חירות האדם והאזרח. אנו לוחמים למען הפרדה גמורה בין ענפי הממשל, המחוקק, המוציא לפועל, והמשפטי; אנו נעמוד על המשמר של זכויותיהם האזרחיות של אזרחינו, של חפש הדבור והמחשבה, של חופש ההתנגדות ושל חופש האופוזיציה. כי עובדה בלתי מוטלת בספק היא: במקום שאין אופוזיציה, אין שם קיום לחופש. אנו טוענים לשיטת דימוקרטיה ישירה באצרנו... אנו נשתדל להכניס לתוך החוקה של מדינת ישראל את העקרון של משאל עם, ובאורח זה נאפשר לכל ארח להחליט החלטות בשאלות החיוניות שאומתנו תעמוד לפניהם בעתיד.