נאומו של מנחם בגין ברמת גן 19/08/1948

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אב התש"ח, 19 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-283

נאצלים היינו להלחם כנגד גייסות האוייב העצומים. למעלה מ-60,000 חיילים אלפי שוטרים. זו היתה מלחמה גלוייה שהתנהלה לעיניכם. רבים היו עדים לקרב שהתנהל בסביבת עירכם. אך היתה גם מלחמה סמוייה מהעין, מלחמה שהתנהלה מתחת המחתרת העברית בשרות הידיעות הבריטי המהולל שהצליח לחדור אפילו למטה הראשי של הצבא הגרמני. ובמלחמה זו, על רבבות סוכנים גויים ויהודים גם יחד, במלחמת האיתנים הזאת, יצאה המחתרת כמנצחת. האינטליג'נס נכשל כשלום מחפיר. מאות פעולות קרב בצענו בזמן המלחמה נגד המשעבד ועל אף אחת מהן לא ידע למפרע. תמיד הפתענו אותם. הלמנו בזמן ובמקום שלא צפו לו. מה לא עשו כדי לקנות מלשינים עברים. שום דבר לא עמד להם. הם לא חדרו. חומת פלדה סבבה את המחתרת – ע"י מסירותה, הקרבת בניה ונקיון כפיה. הם לא חדרו וכך הוכרעה הכף לטובת ישראל. אפילו שתוף הפעולה בין המוסדות הרשמיים שהתבטא ע"י חטיפות והסגרות, אפילו השתוף הזה לא עמד לשרות החשאי של המשעבד. זו היתה תקופת החרפה שבה רצינו למחות אותה מזכרוננו, אבל איננו יכולים למחות אותה, הרי היא נותנת את אותותיה בחיי מדינת ישראל.