נאומו של מנחם בגין ברמת גן 19/08/1948

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אב התש"ח, 19 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-283

המחתרת העברית היא מהנדירות שהאוייב לא הצליח להחלישה או לפוררה בתהליך המלחמה. היום הזה רשאי אני לגלות את אחד מסודי הסודות של מחתרת העברית: כאשר הרימונו את נס המרד היו בשורותינו רק מאות לוחמים. וכאשר הוצאנו את החייל הבריטי האחרון מארץ-ישראל היינו עשרת אלפים לוחמים. לא היה כדבר הזה בתולדות מלחמות השחרור. כל מחתרת שהרימה את נס המרד הלכה ונחלשה בתהליך המלחמה. המחתרת העברית לא זו בלבד שלא הוחלשה ולא פוררה, אלא הלכה מחיל אל חיל. כוחה הלך וגבר. מאוחרי דגלה ומלחמתה התייצבו המוני העם.