נאומו של מנחם בגין ברמת גן 19/08/1948

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אב התש"ח, 19 באוגוסט 1948
מתוך:
P20-283

עתה תראו, אין כל בריטי פה. הן אירלנד נלחמה בםה שנים על שנים ולא הצליחה כמנוו. ואנו רק שנים ספורות הלמנו בפרסטיג'ה שלהם והרכנוה. לא האמנו שכה קרובה ראשית הגאולה. הן רק לפני שנים מספר אמר הנשיא הזמני של הממשלה הזמנית: אין לי כל אהדה ודרישה למדינה עברית ורוב עברי בא"י. וגם ראש הממשלה עמד ואמר לפני ועדת-פיל: אין צורך במדינה. בית לאומי דרוש לנו. ולמרות הכל ואחרי שנות ההשמדה שהפכונו לאבק-אדם. נבואתו היחידה של וייצמן מ-37 נתגשמה: בבריסק, וורשא, כרנוביץ, למברג וכל העיירות הללו שמהם קמו רוב בנינו ורב מנינו של עמנו – הפכו לאבק-אדם, לאפר וסבון. ואחרי הכל קמה המדינה ויש צבא ומשפטרה עברית, אם כי היא מחופשת כמשטרה בריטית. וגם שופטים עבריים. הן היינו כחולמים... היו געגועים עמוקים מכל עמוק בתוכנו, געגועים אלה התבטאו אפילו בהצלותינו. הן אמרו בגולה: לאיש הזה יש ראש של מניסטר והנה זכינו לא רק לראשים של מיניסטרים, אלא גם למיניסטרים בלי ראשים. על כן היינו כחולמים..