נאומו של מנחם בגין בראשון לציון 07/09/1948

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אלול התש"ח, 7 בספטמבר 1948
מתוך:
P20-283

במדיניותנו משפיעים גורמים קבועים המסתתרים תחת מסוה קואליציוני. גרינבוים אינו שליט במשרדו ורצונו הטוב עומד ביחס הפוך להשפעתו. בכל המשרדים ובכל החזיתות תפשה מפא"י עמדות מפתח לעצמה. וזאת לא תוכל ההצגה הקואליציונית לטשטש. אין הטוטליטריות מחייבת שלטון מפלגה אחת, באופן ברור לעין. לעתים מספיק שהמפלגה תשלוט בלי להתבלט, בעמדות מפתח. ואכן, אצלנו שליטה במפא"י על כל עמדות המפתח כולן. עד שאנו הלוחמים והמקריבים כחולמים היינו, עד שברכנו על המדינה – החלו הללו "חוטפים". מפא"י תוכל להקרא בדברי ימינו כמפלגת טובי החוטפים מאז ניקולאי הראשון... הם חטפו בימי הבריטים והם חטפו עתה. וכעת נדמה להם שהמדינה שייכת למפא"י