נאומו של מנחם בגין בפתיחת ועידת חירות ה-י"ב

ועידת מפלגה
פורסם בתאריך:
כ"ט טבת התשל"ה, 12 בינואר 1975
מתוך:
OP-192

עד מלחמת יום הכיפורים רווחו בקרב האומה דעות, שהבעיות העיקריות הן בעיות פנים. אך דעתנו, דעתה של תנועת החרות, היתה עד מלחמת יום הכיפורים: הבעיות הפנימיות החברתיות, הכלכליות, חשובות מאוד. כולן קבועות את איכות החיים, את רמת החיים. אבל שאלת הבטחון קובעת את החיים עצמם. לכן לעולם לא נאמר עוד, כי שאלות פנים חשובות משאלות הבטחון; ובשומרנו על הבטחון, נטפל בביות החברתיות המשקיות והמוסריות שהן חשובות לאין שיעור.