נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשכ"ו, 30 ביוני 1966
מתוך:
OP-132

אבל, שאנחנו לא נתגאה בזה שכך חינכנו את בנינו, את צברינו? את ילידי ארצנו שיכולים לקום ולומר לאיש זקן, לך! הסק מסקנה! ודווקא אמר את זה בנימוס, בנימוס יפה. אנחנו מתגאים בזה, אני מתגאה בזה. אנשים צעירים כאלה במחננו יבורכו. החרפה היתה, שניסו להפריע לו. מתוך כביכול אהבה אלי. אני מחול על אהבה כזו. נלמד לקח דוקא מתקרית זו. לשמוע איש את רעהו לשמוע בסלנות. ואם צריך קצת ברזל להוסיף על הברזל, להוסיף לשמוע איש לרעהו.