נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשכ"ו, 30 ביוני 1966
מתוך:
OP-132

בעתיד אנחנו מאמינים בשווי זכויות מלא, כמה בליסטראות אנחנו קיבלנו בעד עמדתנו בענין הממשל הצבאי, אינכם זוכרים, אנשי מפא"י ניסו לעשות מאתנו בוגדים בבטחון ישראל, ואנחנו אמרונ, לו ידענו שביטול הממשל הצבאי יגרום לשפיכת טיפה אחת של דם של ילד יהודי אנחנו היינו מסכימים לקיים 2 ממשלים צבאיים. אבל אנחנו היינו משוכנעים שהממשל הצבאי אין לו כל קשר עם בטחון. כל קשר! ואנחנו רוצים שווי זכויות. אלו בליסטראות קיבלנו מחוץ מפנים! עשרות מכתבים אני קיבלתי. מה עשיתם?