נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשכ"ו, 30 ביוני 1966
מתוך:
OP-132

וכאשר כך אנחנו איננו פוסקים מלקרב. אבל לא הגענו לשלטון, נו, קשה, קשה. אבל כן אחננו מוסיפים להשפיע.