נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשכ"ו, 30 ביוני 1966
מתוך:
OP-132

מדוע לא אמרו לי לפני הבחריות: 5 כשלונות היו מנת חלקך על שלמות המולדת לא ויתרת וגרמניה לא ויתרת וקרניים נשארו על ראשך ואתה נואם רגשני ויש לך חטא שהיית פעם במחתרת והיתה הפגנה נגד שליומים. איזה חטאים! איזה עומס רובץ, ריבון אדם! תכשל, למה תלך לבחירות? – לא! אחר כך קיבלנו 26 מנדטים, ולא היה חג. 256 אלף קולות, לא היה מספיק. ומאז ועד היום נכשלת, הכשלת, תמותך טאג אויף כפרות.. יש לך חטאי העבר, הייתי איש אצל, הפגנת נגד שילומים, יש לך יחס נגד גרמניה, שלמות המולדת לא יצאה מראשך ומליבך, הסתלק, לך! איזו אתיקה היא זאת! אנושית, יהודית, ארצית, תנועתית. הסתדרותית, אינדיבידואלית, קבוצית, איזו אתיקה!