נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

ועידת מפלגה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תמוז התשכ"ו, 30 ביוני 1966
מתוך:
OP-132

נו, זהו הנאופים כמובן. ותבוא הברכה עליו. ולא השיבותי לו מילה אחת. ומול כל ההשמצה הזו תמיד אזכור לו חסד נעורים, איש המחתרת אחי למלחמה. בימים ההם. ובכן, גם לשמואל תמיר ידידי לא השיבותי מלה אחת, כל 10 השנים והוא יודע את זאת. אחר כך, שבו ונתקרבו הדרכים. והרי הוא יושב פה ושומע אותי. וששקמה הקרבה האמיתית שלנו, מה דעתך? הנה המילים, מותר לספר זאת, אמנם זאת היתה שיחה בינינו אבל זו לא שיחה בעלת משמעות פרטית, ואני רוצה שאתם תדעו את זאת ואני רוצה שהוא ישמע זאת עוד פעם.