נאומו של בגין באספת מוזמנים בחיפה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ט, 9 בנובמבר 1948
מתוך:
P20-283

נוכח "מדיניות" השתדלנות של המוסדות הרשמיים בתקופת השלטון הכבוש, יכולים אנו להציב היום את ההנחה שאת מדיניות החוץ הממשית של עמנו בימי המרד – אנחנו נהלנו, שעה שהסוכנות והמוסדות הרשמיים נגררו אחרי רצון הגויים ואחרי מעשינו אנו. דבר ידוע הוא כי לולא הוקשה לבו של בוין ו-4,000 סרטיפיקטים היו היו מוענקים לסוכנות – היא היתה מקבלת אותם ואז לא היתה המדינה העברית קמה בשנת תש"ח. אפשר לסכם איפא כי מלחמתנו נגד המשעבד הבריטי – המכשול הגדול על דרך הקמתה של המדינה העברית – מדיניות נכונה בביקורת פעולותינו ובהערכתן המוטעית.