נאומו של בגין באספת מוזמנים בחיפה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ט, 9 בנובמבר 1948
מתוך:
P20-283

ראשית הזכויות המדיניות – הפרדה בין הסמכויות. איננו עבדים ולא נוכל להסכים לרכוז כל הסמכויות בידי ראש הממשלה. לא נסכים לדיקטטורה כזאת אפילו בתואנה של חוקי חרום. אין חרות האדם בלא הפרדת סמכויות. אין חרות האדם בלא הפרדת החוק הצבאי והאזרחי. לא נסכים שבתי דין צבאיים ישפטו אזרח. מול השתוללות השררה נעמיד את הדמוקרטיה הישירה, את שלטון העם למעשה ולא רק להלכה, בעולם כולו, מלבד שוייץ, נוהגת דמוקרטיה בלתי ישירה שבקורת העם מוגבלת בה ביותר, והסמכות להחליט נמסרת בה על הרוב לנבחרים שאינם חוששים לדעת הקהל, אלא במדה זעומה. יתכן כי בארצות הללו אין דרך אחרת, באשר חיים בהן עשרות מיליונים אנשים ואין אפשרות ממשית לשאול, מדי פעם בפעם, את פיהם. אחד הוא מצבנו. עוד לדור או דורותיים לא נחדל מלהיות אומה קטנה. ארצנו, ואפילו רצנו כולה, קטנה היא. דמוקרטיה ישירה לא תהיה בלתי אפשרית בה. נדרוש כסעיף "על קונסטיטוציוני" שאין לשנותו אף בהחלטת הרוב ובימי החרום, שבכל הבעיות החיוניות באמת תוכרח הממשלה לפי דרישת המעוט – לפנות אל העם עצמו. והעם, בזכות הרפרנדום שבידו,(משאל עם) יכריע ויקבע. דבר העם בהצבעתו חוק עליון הוא במדינתנו מאחר שבקורת הפרלמנט בלבד לא תוכל בתנאינו להבטיחה בפני מזימות טוטליטריות.