נאומו של בגין באספת מוזמנים בחיפה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ט, 9 בנובמבר 1948
מתוך:
P20-283

... למה הכניעה הזאת ללחץ? כל מי שמציע לנו עזרתו – ידידנו הוא. מכאן אפשר לקבוע את האורינטציה היחידה שעלינו לנקוט בה: היא האורינטציה על שחרור המולדת. כל מי שהאינטרס שלו נוגד את האינטרס של אלה החומדים, במישרין או בעקיפין, את שטחי מולדתנו אתו נלך מתוך חופש הכרעה מוחלט. רבונות המדינה היא בוחן למדיניות החוץ. אורינטציה על שחרור המולדת. היום שחרור המולדת אינו נראה עוד כתבנית אוטופית של כבוש "שלש גדות הירדן"; מאז סולק צבא הכבוש הבריטי נתאפשר למעשה שחרור הארץ כולה.