נאומו המלא של יו"ר התנועה מר מ. בגין בפתיחת הועידה הרביעית של תנועת החרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' תשרי התשי"ז, 5 באוקטובר 1956
מתוך:
עמוד 2,7

...התגמול, התגובה, במלים צבאיות פשוטות אחרות: התקפת נגד על האויב בעקבות התקפותיו הוא – כל אלה הם רעיונו המקורי הראשון של הארגון הצבאי הלאומי מימי מפקדו הגדול המנוח דוד רזיאל. בימים ההם אמרו אנשי הסוכנות, שהם היום ראשי הממשלה: התקפת נגד זו היא בלתי מוסרית, היא בלתי מועילה, היא לא מכבה את האש אלא מלבה אש, היא לא מקרבת ידיים אלא מחזקת אויבים, היא לא מביאה שלום אלא מרחיבה מלחמה, היא סכנה לעצם קיומנו. חלפו 20 שנה, והן בתקופתנו עולם ומלואו, אז לא היתה לנו מדינה, אז לא התקיפונו מדינות היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו ממשלה – ומתקיפותינו הן מדינות. והרעיון הזה של האצ"ל, אשר נפסל לחלוטין, נתקבל הלכה למעשה ע"י ממשלת ישראל. או נמסיס, מה נוראה נקמתך!הנימוקים שהם, אנשי הסוכנות, השמיעו באזנינו לפני 20 שנה נגד הרעיון של התקפת נגד – מושמעים היום, נימוק אחרי נימוק, מלה אחר מלה, ע"י הוד מעלתו המזכיר הכללי של ארגון האומות המאוחדות מר דאג המרשילד, ע"י שר החוץ לאמריקה מר פוסטר דאלס, ע"י ראש ממשלת בריטניה סיר אנתוני אידן, וגם המזכיר הכללי למפלגה הקומוניסטית הכל סובייטית טוברישץ נקיטה כרושצ'וב. כל העולם כולו אומר היום לממשלתנו, בקשר עם מעשי התגובה, את אשר חברי ממשלתנו אמרו לאצ"ל לפני 20 שנה בקשר עם מעשי תגובה. ...במשך שנים עשה צבא ישראל מעשי תגובה, אבל הממשלה הסתירה אותם., התכחשה להם, לא הודתה בהם ולא הודיעה עליהם. ירו, שתקו. לפני שנתיים נתכנסה מועצת תנועת החרות ואמרה בין השאר את הדברים הבאים: "המועצה קובעת כי דרך התגובה והתגמול למעשי התוקפנות והרצח של אויבינו לא שמו ולא ישימו קץ לשפיכות הדמים הגוברת והולכת. אך כל עוד נמשכת הגרילה ומבוצעים מעשי תגובה – אסור לממשלה לנהוג בשיטת ההתחמקות וההתכחשות למעשי בנינו. הממשלה חייבת להודיע בגלוי על כל מעשה תגובה ולהסביר לעולם את גורמיו הכלליים ואת סיבתו ישירה". לא רצתה הממשלה – אך קיבלה את עצתנו. היא מודיעה היום על מעשי התגמול, היא מסבירה את גורמיהם שום דבר רע לא קרה למדינת ישראל מקבלת עצה זו של תנועת החרות...