נאום של מנחם בגין בפני המוני ירושלים " חומת העיר העתיקה אינה גבול ירושלים, הירדן אינו גבול ארצנו והים אינו גבול עמנו"

מאמר עיתון: המשקיף
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ח, 6 באוגוסט 1948
מתוך:
עמודים 2, 7

ירושלים, שלום לך ירושלים עיר הבירה! עיר הסבל, עיר הנצח! ירושלים! כאשר לפני שנים רבות ירדנו למחתרת, וממעמקיה הרימונו את אש המרד – את היית בלבנו. כאשר הלמנו באויב, במשעבדך -את היית בדמנו. כאשר טובי בניך הושלכו למחנות ריכוז ולמרתפי עינויים – את היית ביסוריהם. כאשר עלו גדולי גבוריך לגרדום – את היית בשירת לבם האחרונה.