נאום של מנחם בגין בפני המוני ירושלים " חומת העיר העתיקה אינה גבול ירושלים, הירדן אינו גבול ארצנו והים אינו גבול עמנו"

מאמר עיתון: המשקיף
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ח, 6 באוגוסט 1948
מתוך:
עמודים 2, 7

מה יפית ירושלים בעניך. מה גדלת בסבלך. מה קודשת בצערך. את היית קרבן לכלי משחית של אויב המצויד בכלי מלחמה חדישים. עמדת ללא נשק, ללא לחם וללא מים. עמדת ולא נכנעת, ולא נפלת. רוחם של גבוריך הקדמונים היא שעמדה לך בימי מצור, בימי מסה ומבחן. גבורתם של גבורי הגרדומים היא שעמדה לך בימי מלחמתך על חירות ישראל. ולא על עצמך בלבד הגינות ירושלים, אלא על כל ישראל, על קיומו, על חירותו ועל עתידו. כאם המגינה בגופה היא על שלום את הגינות על ערי ישראל ומושבותיו, כי לו היו הלגיונות הברבריים פורצים בשעריך ורומסים גופך – לא היתה תוחלת לכל מה שהקודם על שפת הים. בדמך הגינות על עם ישראל כולו. ואם בקריה הזמנית לא העריכו את תפקידך במערכה הגורלית – הרי אמת היא: את עמדת לכולונו. אילמלא ירושלים – מי יודע אם כיום היינו עומדים בראשית גאולת העם.