נאום של מנחם בגין בפני המוני ירושלים " חומת העיר העתיקה אינה גבול ירושלים, הירדן אינו גבול ארצנו והים אינו גבול עמנו"

מאמר עיתון: המשקיף
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אב התש"ח, 6 באוגוסט 1948
מתוך:
עמודים 2, 7

בשנים הקרובות – יגיע למחוז חפצו, יגיע לירדן ויחצה אותו. והפועל היהודי יבנה בתים לא רק בשרון ובשומרון אלא גם בנחלת מנשה וראובן. והאיכר העברי יחרוש לא רק את החולה אלא גם את אדמת הבשן. עם ישראל על מיליוני בניו יבוא מצפון ודרום, מזרח ומערב ויכה שורש במולדת וישב בה לנצח, לנצח נצחים. וחירות תהיה למולדתנו, חירות אמת, שיוויון יהיה באצרנו, שיוויון אמת.