נאום מר בגין בפתיחת התערוכה של פריצת כלא עכו

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשכ"ב, 6 במאי 1962
מתוך:
P20-284

משל למה הדבר דומה: נולד אדם, חבלי לידתו ממושכים, לידתו דקותיי, אבל הוא חי דורותיים. אפיזודה, אבל בלעדיה אי אפשר להתחיל בחיי, בודאי שאין אפשרות לעשות משהו בהם. זו האפיזודה של מלחמת השחורר של המחתרת העברית נגד השלטון הבריטי כלפי כל הדורות שעברו, מרדו, נפלו, קמו,נפלו, שוב נפלו וצור לנו לקום ולמרוד, ולשחרר. וכלפי הדורות שיבואו; עד האחרון בהם. אפיזודה של לידת האומה, של תחית עם התחלת חיים חדשים, לעת עתה על קברת אדמה קטנה של ארץ הארבות. בבוא היום, היום יובא, בעזרת השם, לארץ-ישראל השלמה.