נאום מר בגין בפתיחת התערוכה של פריצת כלא עכו

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשכ"ב, 6 במאי 1962
מתוך:
P20-284

מיד נסיים את דברי הפתיחה ותכלו כולכם לחצר הסגורה, הקטנה, הדלה בשמחה ותראו במו עיניכם את כל מה שהתרחש מאז שנת תר"פ כאשר ראש בית"ר, אבינו מורנו ורבנו, אבי המרד העברי הובל לראשונה לעכו, עד אשר בשכנות התא שהוא ישב, ממנו לפתע הושמעה שירת ה"תקווה" והאמונה, שעילאית ממה לא תתכן. כי הרי היא בוכה מן הגרדום! תראו ותשפטו.