נאום מר בגין בפתיחת התערוכה של פריצת כלא עכו

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשכ"ב, 6 במאי 1962
מתוך:
P20-284

אנחנו בימים ההם לא ראינו, לא את החומה שהובקעה, לא את הלוחמים ששוחררו, לא את ההדים שהושמעו. לנגד עינינו היו רק אלה שיצאו ולא שבו עוד. והאמהות והאבות השכולים. והיה עלינו למהשיך במלחמה, האלקים שצוה לנו להיות בני חוקין, מחדש את הכוחות החמירים בלב אנוש בדואו, יש להמשיך, וממשיכים. אך זה היה היום בו אנו ידענו והעולם כולו אף שמע, אף ראה אף ידע, אף אמר: בריטניה לא תוכל עוד להוסיף שבות. ממזרח וממערב כך אמרו.