נאום מר בגין בפתיחת התערוכה של פריצת כלא עכו

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשכ"ב, 6 במאי 1962
מתוך:
P20-284

אבל הומאר ביגוד כתב כי הוא יודע שאמנם כל היהודים בארץ-ישראל רואים במבצע הזה, המיוחד במינו, מעשה גבורה המקרב את יום השחרור, אולם, כך הוא מניח, מפקדת האצ"ל איננה שמחה במבצע ובהצלחתו הצבאית ובהשגת מטרתו המעשית העיקרית – שחרור האסירים – כי נפלו שמונה לוחמים. מנין הוא ידע את זאת לא אדע, מעולם לא נפגשנו, אבל בודאי שזו היתה הרוח בימים ההם. לאבדות אין סטטיסטיקה. טפה של דם יהודי – טפה אחת מדם לבדך.