נאום מר בגין בפתיחת התערוכה של פריצת כלא עכו

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשכ"ב, 6 במאי 1962
מתוך:
P20-284

כי זאת לדעת, במלחמה שאינה ברברית, כל אדם, אף בסערת הקרב, אם הוא מרים את ידיו לאות כניעה, פדה את חייו ואיןלנגוע בו. ואם כך, דרוש נדרוש, כך אמרנו לשליטי האימפריה הבריטית בארצנו הקטנטונת והכבושה – את מעמד שבוייה מלחמה לחיילינו אם יפלו בידיהם. אין להעלותם לגרדום. ואם יעשה הניסיון להוליכם למיתה, מלכתחילה נעשה הכל, כל מה שאדם יכול לעשות כדי להצילם מידי התלין. ובדיעבד, גמול נגמול לתלינים ולא נסבול העלתם לגרדום של לוחמי החופש בישראל.