נאום מנחם בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' חשון התשי"א, 20 באוקטובר 1950
מתוך:
עמ' 3

והערב, לפני שמר בן-גוריון הציג את ממשלת המיעוט שלו, שמענו תורה, או יותר נכון שיעור בתורת קיבוץ גלויות, ותורת כלכלה חדישה מכל חדיש, לא סוציאליזם ולא קאפיטליזם, אלא ,,איזם" אחר,אולי סוציאליזם קאפיטאליסטי, אולי קאפיטאליזם סוציאליסטי, ואולי סוציאל קאפיטאליזם. על דרך להצלת המדינה מן התהום, אשר אליה היא מוסיפה להידרדר, לא שמענו.