נאום התשובה למר בן גוריון מתי עוד ראית את הנולד?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר א' התשכ"ב, 23 בפבואר 1962
מתוך:
עמוד 2

מתי מר בן גוריון, ראית את הנולד? כאשר בקונגרס ציוני בשנה הראשונה של שנות ה-30 הגורליות הודעת, בפני דעת הקהל הבריטית, היהודית והערבית, כי התביעה למדינה יהודית מקורה במוסר הוטנוטי? כי כפי שאינך מסכים שרוב ערבי בארץ ישלוט על מיעוט יהודי, כן לא תסכים ולא תדרוש שרוב יהודי ישלוט על מיעוט ערבי. ואם מישהו דורש זאת, הוא נוהג על פי המוסר ההוטנטוטי. מתי ראית את הנולד?... לאשרנו לא היתה שום אמת בדבריך. אבל ראיית הנולד היתה בהם? ומתי עוד ראית את הנולד, מר בן-גוריון? כאשר התייצבת לפני ,,ועדת פיל" וניסית לשכנע אותה בשלוש סיבות מובהקות כי לא זו בלבד שאי-אפשר להקים מדינה יהודית בארץ ישראל; בעצם אסור להקים אותה. ואחת הסיבות המובהקות ביותר היא: אם תקום מדינה יהודית בארץ ישראל, היא עלולה לנעול את שערי הארץ בפני יהודים שיתדפקו עליהם. בית לאומי, או מה שאתה קראת בית לאומי - לא כן. מתי עוד ראית את הנולד? כאשר קראת לאני לח"י בשם שרלטנים ומניאקים, או כאשר אתה הודעת שהרגשת את עצמך אחד מהם? ראיית הנולד? מתי ראית את הנולד? אפילו את הילוד לא ראית.