נאום התשובה לדברי מר בן גוריון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשכ"ג, 22 בפבואר 1963
מתוך:
3

וכאשר אתם הבאתם חבר כנסת ערבי, שאני מכבד אותו – הוא חבר כנסת, הוא קולגה שלי, אחד מנבחרי אזרחי ישראל – לכך שיצעק ,,יחי הממשל הצבאי", ,,טוב שיהיה הממשל הצבאי" – במטותא ממך, אני חייב לומר לך, על פי נסיונם של יהודים גאים ושל ציונים – לא של ,,ציוניסטים" – אנחנו כל ימינו בזנו למושקיזם" ואיננו יכולים לכבד מין ,,מוסטפיזם". זה לא דרוש למדינת ישראל. זו השפלת כבודנו הלאומי.
אנחנו דורשים נאמנות ולויאליות מכל אזרח בישראל – יהודי, ערבי,נוצרי, מוסלמי ודרוזי. אם הוא ירים יד על בטחוננו ועל מדינתנו - תקוצץ ידו. אולם איננו רוצים שמיעוט יתרפס בפנינו. אנחנו רוצים באזרחים שווי-זכויות וחובות, באזרחים לויאליים – ואתם מביאים לדמורליזציה כזו לנגד עיני כל העם והעולם. למה זה דרוש לנו?