נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

וזכרנו את גבורינו – קדושנו. ואמרנו: לא לשוא נתתם את נפשכם. הנה לפניכם מסע נצון. לא רק מסע נצחון שלכם היה זה, מסע נצחון אל האמת ההיסטורית היה זה. מאות אלפי אנשים, ולמעשה מילונים הביעו את דעתם האמיתית על מה שאירע בארץ-ישראל. ההסתה וההשמצה לא הועילו. האמת יצאה. האמת הופגנה. ואז ידענו – יש שכר לפעלכם אחינו, חיילי האצ"ל. חיילי המחתרת העברית. לא לשוא עמלתם, הקרבתם וסיכנתם את נפשכם. העם אתם היה ואתכם יהיה לעולמי עד ויזור את זכר קדושינו הגבורים.