נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

כשנסענו אמרנו לעצמנו: יש אמת בעולם. אין זה להיות רומנטיקן בכדי לאמין בנצחונה של האמת. כי מי בעצם הוציא את ההמונים האלה לרחובות של ניו יורק. הם הרי באו לברך את משהו לא את מישהו. שם ראיתי בנצחון. ואודה – יש מלחמת שחרור גם בתקופה זו של אכזריות בלתי אנושית. בתקופה של פצצה אטומית עוד יש כח נפשי העולה על כל כח פיסי. וגם ם שמחו לראות את הדבר הזה. ואז במעמד ההוא, זכרנו את הימים ההם כאשר גלמודים ובודדים ורדופים על צואר היינו.