נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

כאשר אנו אומרים את הדברים הפשוטים האלה, באים אלינו בטענות שאנו מיסטיקונים דתיים. וכשנלחמנו אמרו שאין אלהים בלבנו. וכך זה מתנודד. כשבאתי לאמריקה, אזי אמרו הקומוניסטים היהודים – פשיסט. ולמחרת היום נתפרסם מאמר באד העתונים ובו כתוב היה שש מי הוא פריימן, שחונכתי במוסקבה, נהלתי את מלחמת הקומוניסטים בספרד, עברתי לנהל את מלחמת הקומוניסטים בסין ולאחר שגמרתי קורסים נשלחתי ע"י סטלין בכבודו ובעצמו לא"י לעשות "טרבלס" לבריטים. שאלתי את עצמי: אז בופו של דבר מי אני? קומוניסט, פשיסט? ואז נזכרתי בחרי וידידי ליזרוביץ. תפס אותו פעם קצין בולשת בריטי שטען שהוא זה אנכי. הוא קצת דומה אלי, גם הוא רזה. והכניסו אותו למאסר משך 24 שעות, ולבסוף כשהוא הכחיש, אמרו לו: צתוכיח לנו שאתה אינך אתה. אם כן, כשראיתי בעתון ושמעתי מה ששמעתי, אמרתי לעצמי: עוד מעט אצטרך להוכיח כי אני הוא אני