נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

אפילו אם נלך קדמה ונביא עוד שני מליון אנשים, גם אז נהיה אומה קטנה, אבל אומה קטנה יכולה להרשות לעצמה לפתח שיטה של שלטון עם אמיתי. שלטון המבוסס על המילה חיונית הזאת "דמוקרטיה" שפרושה המילולי "שלטון העם". ועל כן צריך לתת בידי העם את השלטון ע"י חוק הקובלנה, ולמען הדבר הזה נלחם באסיפה המכוננת, וכן תובטח הבקר ה האמיתית והמתמדת גם על נציגיו המובחרים של העם מכל שכן על נציגיו הבלתי מובחרים היושבים עדיין בקריה.