נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

אין אנו רוצים בספר הדמוקרטי של חוקי בווין. ספר הספרים יש לנו והוא אשר צריך לשלוט בא"י. אנחנו רוצים בשלטון החק ואז ישלוט חוק השלטון. איננו רצים בחוקי חירום, אנו רצים במדינה חופשית, חופשית באמת. אין אנו רוצים שאזרח יעמוד בדחילו ורחימו בפני פקיד או שוטר או קצין, אין סיבה לכך. איש אינו נעשה יותר פיקח אם הוא מקבל משרה ממשלתית, לפעמים להיפך. ונטהר את הארץ מהטומאה של החוקים האלה. דרור לעם. מדיניות פנים שמושתת על חופש אמיתי היא שתעלה את האומה לדרך המלך, ותסייע לנו בהשגת יעודנו כלפי חוץ.