נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

אבל נסיים את הפרשה הזאת. לא שנאת אחים דרושה לנו, אלא אהבת אחרים בימים אלה.