נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

לאן פנינו מועדות? לירושלים בין-לאומית או לירשולים עיר עברית לירושלים בידי עבדעללה או לירושלים עיר בירת מדינת ישראל. ואין שתי ירושלים, כשם שאין שני אלהים. אחת היא ירושלים במדינת ישראל הנצחית.